top of page

Танцът на самодивата

Updated: Jul 10, 2023

"Бяла нощ, бели изгреви. Бял звънец се засмя. И се люшкат дните ми в твоя смях - в бяло завладя бяла гора. Бяла нощ, бели изгреви. С бял венец на глава. Самодива, кой ли те облада? Аз ли съм или цяла гора? Бели камбани в бяла синева. Бяла премяна в бялата трева. Таен знак във очите ти. Вълк - дивак спря пред теб. И притихна вятъра, заедно с вас. В горски ритуал сляхте тела."

текст Стенли


Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page