top of page

Габриела, смрадликата и залеза

Приятелството… Най-голямото богатство! Или със сигурност едно от тях. Приятелството е едно от най-ценните неща на този свят и каквото и да кажем за него, ще е малко.

Но ако искате да се вдъхновите, или да поздравите свой приятел, вижте фотосесията на Габриела, която ѝ подариха нейните приятели!


36 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page