top of page

В очакване

Знаете ли, няма по-красива от бременната жена…

В очите – щастие, в сърцето – любов, по бузите – руменина,

а вътре в коремчето – живот…


15 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page